Žádost k nahlížení a pořizování kopií stavební dokumentace:
Katastrální území
Číslo pozemkové/stavební parcely
Obec
Číslo popisné
Číslo evidenční
Název stavební akce
Typ dokumentace
Rok
Popis stavby
Žadatel:
Příjmení
Jméno
Titul
Obec
PSČ
Ulice (čp., čo.)
E-mail
Telefon
Fax

Zpracování osobních údajů
Žadatel uděluje zpracovateli souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele uvedené v této žádosti.
K jiným účelům nebude těchto údajů použito.
 
Lokalizovat území na mapě podle:
*

© 2014 HSI com, s.r.o.